Activităţi:

FOTOGEAFII ACTIVITĂŢI. An şcolar 2019-2020 vezi aici

LISTA PREMIILOR LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI. An şcolar 2019-2020 vezi aici

Premiere 2016 - vezi aici
Premiere 2015 - vezi aici
Premiere 2014 - vezi aici
Ecologizare 28.03.2015 - vezi aici
Împădurire 28.03.2015 - vezi aici
Şcoala altfel 2014 - vezi aici
Elevii de nota zece - vezi aici
Fanfara şcolară - vezi aici
Camionul de crăciun - vezi aici

Performanţe şi rezultate obţinute la olimpiadele şcolare:

Limba română:

- Miskolczi Miruna - menţiune, faza judeţeană, 2010 şi 2011 - prof. Ganea Vali;
- Anca Simona - locul III, faza judeţeană, 2010 şi menţiune, 2011 - prof. Ganea Vali;

Matematică:

- Pătrăşcan Ancuţa - menţiune, faza judeţeană, 2011 - prof. Domide Elena;
- Iugan Alexandra - menţiune, faza judeţeană, 2011 - prof. Domide Elena;

Religie:

- Moldovan Maria - locul II, faza judeţeană, 2011 - prof. Moldovan Florin;

Educaţie - fizică şi sport:

Fotbal - băieţi - locul I, faza judeţeană, 2011 - prof. Creoşteanu Lucian;
Handbal - băieţi - locul II, faza judeţeană, 2011 - prof. Creoţteanu Lucian;
Schi alpin - slalom - locul III, faza naţională, 2011 - prof. Creoţteanu Lucian;
Fotbal - băieţi - locul V, faza naţională, 2011 - prof. Creoşteanu Lucian;
Fotbal - băieţi - locul I, faza naţională, 2013 - prof. Creoşteanu Lucian;

Rezultate notabile din alte concursuri:

"Plus-minus POEZIA":

- Moldovan Rebeca - menţiune clasa a VI-a, 2011 prof. lb. rom. Pop Virginia, prof. mat. Sîngeorzan Iacob;

Concursul de matematică "GAVRIL TULAI":

- Dragotă Cristina - menţiune cls. a VI-a , 2011 - prof. Domide Elena;
- Moldovan Rebeca - menţiune cls. a VI-a , 2011 - prof. Sîngeorzan Iacob;
- Folfă Olivia - menţiune cls. a VIII-a, 2011 - prof. Domide Elena ;
- Pătrăşcan Ancuţa - menţiune cls. a VIII-a, 2011 - prof. Domide Elena;

Concursul "LUMINA MATH":

- Leibiuc Darius - Locul III - cls. a IV-a, 2011 - prof. Partene Cornelia;
- Anca Alexandra - menţiune - cls. a IV-a, 2011 - prof. Partene Cornelia;
- Schuller Ionuţ - menţiune - cls. a IV-a, 2011 - prof. Partene Cornelia;

Proiecte în derulare:

"TOŢI LA GRĂDINIŢĂ ,TOŢI LA CLASA I"
"ŞCOALA DUPĂ ŞCOALĂ"
"FIECARE COPIL EDUCAT E UN ADULT CÂŞTIGAT"

Activităţi desfăşurate pe cercuri:

În cadrul şcolii funcţionează următoarele cercuri:

Cercul literar - artistic;
Cercul de folclor;
Cercul de muzică;
Cercul de artă plastică pictură, origami, quilling;
Formaţia de dansuri populare;
Fotbal , Handbal;
Limba engleză;

Din activităţile extraşcolare:

Proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: Proiectul Săptămâna Educaţiei Globale - "Pacea - Nonviolenţa pentru toţi copiii", Proiectul ESP - "Festivalul Naţional al Şanselor Tale", Proiectul "Şcoala Românească - între provocări şi certitudini" / desfăşurate în parteneriat cu CCD - Bistriţa;

Proiecte tematice: Săptămâna eminesciană, De ziua ţării, etc.

Parteneriate cu instituţiile locale: Biserica Ortodoxă, Poliţia, cabinetul medical, muzeul local, primăria, O.S. Valea - Vinului - Rodna, Administraţia Parcului Naţional "Munţii Rodnei" şi cu alte şcoli: Gr. Şc. "Liviu Rebreanu" - Maieru, Gr. Şc. Telciu;

Excursii
Drumeţii
Vizite
Serbări artistice
Carnaval
Acţiuni de voluntariat


LICEUL TEHNOLOGIC FLORIAN PORCIUS RODNA