Evaluare Naţională 2020


       Statistică Evaluare Naţională 2020. Liceul Tehnologic "Florian Porcius" Rodna


       ORDIN Nr. 4266/840/2020 din 18 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.

       ORDIN Nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unităţiile/instituţiile de învăţământ, instituţii publice şi toate structurile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Rducaţiei şi Cercetării.

       ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020.

       ORDIN de modificare şi completare a OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2019-2020.

       PROGRAME pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Anul şcolar 2019-2020.

       PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învăţare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat - sesiunea 2020.


Evaluare Naţională 2019

OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2019.

OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionae pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019.

OMEN nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019.

Procedura nr. 26651/14.02.2019 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere / deficienţe de auz / tulburare de spectru autist care susţin examenele naţionale; evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalureat - sesiunea 2019.
LICEUL TEHNOLOGIC FLORIAN PORCIUS RODNA