Oferta educaţională 2019-2020

Motto:

         "Şcoala nu va mai fi credincioasă funcţiei sale, dacă va continua să asigure o instrucţie elementară limitată; şcoala nu trebuie numai să formeze; ea trebuie să deschidă şi perspective în noua familie europeană." (Robert Dottern "A educa şi a instrui")

Viziunea:

         Întreaga activitate a Şcolii Profesionale "Florian Porcius" Rodna susţine progresul pentru toţi elevii, şanse egale pentru toată lumea şi dezvoltarea unui învăţământ de calitate pentru o societate a cunoaşterii.

Misiunea:

         Să devenim o şcoală deschisă pentru toţi cetăţenii comunei, un exemplu de bună practică pentru un comportament responsabil, tolerant, care dă şanse egale de dezvoltare personală tuturor, care va satisface nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, autonom dar şi partener activ al unei echipe şi al întregii comunităţi.

Deviza:

         "Şcoala noastră - inima şi sufletul comunităţii!"

Plan de şcolarizare:

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

  • GRUPA MICĂ: 3,66 grupe / 65 preşcolari
  • GRUPA MIJLOCIE: 3,66 grupe / 51 preşcolari
  • GRUPA MARE: 3,66 grupe / 77 preşcolari

 2. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

  • CLASA PREGĂTITOARE: 3,20 / 57 elevi
  • CLASA I: 3,20 clase / 71 elevi
  • CLASA a II-a: 3,20 clase / 72 elevi
  • CLASA a III-a: 3,20 clase / 65 elevi
  • CLASA a IV-a: 3,20 clase / 57 elevi

 3. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

  • CLASA a V-a: 3 clase / 56 elevi
  • CLASA a VI-a: 3 clase / 52 elevi
  • CLASA a VII-a: 3 clase / 48 elevi
  • CLASA a VIII-a: 3 clase / 69 elevi

 4. ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI - MECANIC AUTO

  • CLASA a IX-a: 1 clasă / 30 elevi
  • CLASA a X-a: 1 clasă / 28 elevi
  • CLASA a XI-a: 1 clasă / 30 elevi

Resurse umane:

 1. CADRE DIDACTICE: 56

  • Profesori grad didactic I - 25
  • Profesori grad didactic II - 8
  • Profesori definitivat - 15
  • Profesori fără definitivat - 8

 2. ELEVI: 828

  • 193 elevi - învăţământ preşcolar
  • 322 elevi - învăţământ primar
  • 225 elevi - învăţământ gimnazial
  • 88 elevi - învăţământ profesional tehnic

Resurse materiale:

 • 40 SĂLI DE CLASĂ
 • 8 CABINETE PENTRU SPECIALITĂŢILE: Limba şi literatura română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Engleză
 • LABORATOR DE INFORMATICĂ
 • SALĂ DE SPORT MODERNĂ
 • CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
 • BIBLIOTECĂ ŞCOLARĂ
 • TEREN DE SPORT
 • MIJLOACE MEDIA: calculatoare, videoproiectoare, televizoare, imprimate.
 • ATELIER MECANIC

         PLIANT - vezi aici


LICEUL TEHNOLOGIC FLORIAN PORCIUS RODNA